Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

Beszámoló a 2016. február 18.-án megtartott ZÉOSZ elnökségi ülésről

elnökségi ikon

  1.  március 23. 17:00

Jelenlévők:

Dezsényi Péter elnök

Horváth Sándor, Pataky Rita, Dimitrievits Dóra elnökségi tagok

Csige Anna titkár

Napirendi pontok a következők voltak:

2016-os pénzügyi tervezet:

Az elnökség átbeszélte az idei évi pénzügyi tervezetet, a jelenlegi tagsági bevételekkel, a tervezett és egyéb kötelező kiadásokkal összevetve. Mivel sajnos csökkent a tagság létszáma és egyéb nagyobb pénzügyi támogatás nem várható, valamint a titkári feladatkört ellátó Csige Anna hallgatói jogviszonya 2016.03.31.-ével lejárt, járulékmentessége megszűnt, nagyobb kiadással jár munkája a szövetség számára. E miatt az elnökség 2016. június 30.-áig köt vele szerződést a 2015-évi nettó bérét alapul véve.

2016-os tisztújító közgyűlés:

Az elnökség megszavazta az idei közgyűlés időpontját.

Az idei tisztújító közgyűlés időpontja: Május 11. 16:00. A megismételt közgyűlés időpontja: Május 11. 16:30

Cím: 1089 Budapest, Villám utca 4.

A tisztújító közgyűlést megelőzően, felmérés szerűen, szükséges megkérdezni a tagságot az esetleges elnöki pozícióra vagy elnökségi tagi pozícióra való jelentkezésükről, ajánlásaikról. Szükséges még a számvizsgáló bizottság felállítása vonatkozó monitorozás.

Felmerültek a következő kérdések; miszerint érdemes-e a jövőben az elnökség létszámát lecsökkenteni legalább három főre? A lecsökkent taglétszám indokolná ezt a változtatást. Valamint az időközben lemondott számvizsgáló bizottság mind két főjének helyettesítését jogilag helyes formában hogyan tudnánk megoldani. Kell-e feltétlenül titkár és/vagy ügyvezető, illetve titkár, ha igen, lehet-e tagja az elnökségnek? Lehet-e olyan, hogy az elnökség tagjai felosztják egymás között a szakterületeket, pl. pénzügy, marketing, szakma, kommunikáció, stb. és nincs is titkár?

Zöldtető és Zöldfal Építési Irányelvek, szabvány:

Az elnökség úgy gondolja, a szövetség igazán a zöldtetős és zöldfalas irányelvek kidolgozása és érvényre juttatása által válhatna erőssé. Erre vonatkozóan igyekszik az elnökség munkacsoport felállításával megkezdeni a munkát.

A következő, a közgyűlést megelőző elnökségi ülés időpontját szavazásra bocsátottuk, az elnökségi ülés nyilvános, meghívott vendégünk Vera Enzi az osztrák zöldtető szövetség ügyvezetője lesz. Mindenkit sok szeretettel várunk az ülésre.