Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

Az Év Zöldtetője és Zöldfala 2014.

A Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége (ZÉOSZ) pályázatot hirdet 

Az Év Zöldtetője és Zöldfala 2014

címmel

 

11 év után a ZÉOSZ ismét meghirdeti az Év Zöldtető és Zöldfal pályázatát!

Keressük 2014 legszebb zöldtetőjét és zöldfalát!

Ha terveztél, kiviteleztél, részt vettél zöldtető vagy zöldfal kialakításban és munkádat megmutatnád a szakmának és a nyilvánosságnak, akkor ez a pályázati felhívás Neked szól!

A pályázat célja a hazai zöldtetők és zöldfalak megismerése, elismerése, és bemutatása.

A pályázaton részt vehet minden olyan magán vagy jogi személy, aki az adott magyarországi zöldtető/zöldfal építésben tervezőként, kivitelezőként, fenntartóként, megrendelőként működött közre, vagy annak tulajdonosa. Tovább olvasom

Az Év Zöldtetője és Zöldfala 2014 – Pályázati leírás

A pályázat célja: a ZÉOSZ a hazai kertépítészeti gyakorlatban egyre sűrűbben feltűnő tetőn készült kerteknek, zöldtetőknek és az épületek falán létesített belső zöldfalaknak, külső zöldhomlokzatoknak kíván nagyobb nyilvánosságot adni. A pályázatok elbírálása során leszűrt tapasztalatok publikálása egyben a szakterület szakmai továbbfejlesztését is jelenti. A pályázat célja az egyes szigetelési rendszerekről, termesztő közegekről és speciális növényalkalmazásokról megalapozott szakmai vélemény kialakítása. Tovább olvasom

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI.6.) kormányrendelet.

magyarkozlony-logo

Megjelent a Magyar Közlöny legutóbbi Magyar Közlönyben A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI.6.) kormányrendelet. E jogszabály szabályozzaa Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét.

Igaznak bizonyultak az előzetes híresztelések, miszerint az építésügy a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik a továbbiakban. Az építésügy területén túl, oda tartozik még a kulturális örökség védelme illetve a településfejlesztés és településrendezés. A kancellária önálló minisztériumként működik majd, és sok egyéb mellett a kormányhivatalok felügyeletét is el fogja látni.

III. Kormányrendeletek
A Kormány 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Részletesebben: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14079.pdf

Megalakult az A1 hőszigetelőanyag-gyártók egyesülete

Április 2-án az Expo Hotelben mutatkozott be az A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesülete (AHOGY), amelyet a Magyarországon meghatározó üveg- és kőzetgyapot gyártó, forgalmazó cégek  hívták életre.

A1-alairas-kicsi

Az egyesületet az alapítók azzal a szándékkal hozták létre, hogy az épületek energiahatékony építésénél, felújításánál a szakmai alapkövetelmények, különös tekintettel a tűzvédelemre, megfelelő módon legyenek figyelembe véve.

A1 HŐSZIGETELŐK CÉLJAI

Az A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületét (AHOGY) az Isover, Knauf Insulation, ROCKWOOL, Ursa cégek alapították, tájékozatta a mintegy 100 fős hallgatóságot Kanyuk László, az egyesület kommunikációs vezetője. Ahogy az alakuló konferencián elhangzott, az egyesület tagjai a jellemzően a legmagasabb tűzvédelmi osztályú (A1, A2), nem éghető hőszigetelésekkel vannak jelen Magyarországon, de forgalmaznak éghető (akár E tűzvédelmi osztályú) szigeteléseket is. Ebből eredően a tagok széles termékismeretekkel rendelkeznek a teljes hőszigetelőanyag-piacról, valamint az alkalmazáshoz szorosan kapcsolódó építményszerkezetekről is.

Mivel az energiahatékonyság és a tűzvédelem egymásnak alá nem rendelhető szempontok az épületek létesítése, átalakítása vagy felújítása során, mindegyiknek átgondoltan érvényesülnie kell. Ahhoz azonban, hogy ezek a követelmények megfelelően érvényesülhessenek, nem elégséges a helyes építési termék és építményszerkezet kiválasztása, a kivitelezésnek is megfelelő módon kell megtörténnie. Ennek érdekében az egyesület tagjai elengedhetetlennek tartják a szakoktatás fejlesztését, az ellenőrzés, (épület)átvétel megerősítését, valamint a tudásmegosztást és együttműködést az érintett piaci szereplőkkel, intézetekkel.

Az A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesülete célul tűzte ki a szakma véleményének közvetítését a piaci szereplők felé. Ehhez a kiemelt témákban, szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, kamarákkal kötött partnerségi megállapodások keretei között működik majd. Ennek érdekében 13 szervezettel (szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, kamarák tűzvédelmi tagozataival) és 7 szakértővel kötöttek megállapodást a bemutatkozó konferencián, köztük a ZÉOSZ-szal is. Az együttműködési megállapodások kapcsán elhangzott: az egyesület az energiahatékonyság, a tűzvédelem és a környezetvédelem területén nem ismer kompromisszumot!

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

Talán a hőszigetelés az egyetlen olyan anyag, amit – a megnövekedett energetikai igények miatt – ma már szinte minden épülethatároló szerkezetnél alkalmaznak, de az épületeken belüli felhasználás (például akusztikai, tűzvédelmi szigetelés) is igen nagy. Nem elhanyagolható tehát, hogyan tervezik és építik meg ezeket a szerkezeteket, és miként viselkednek egy épülettűz során – hangzott el többek között Susanne Dyrboel, az EuroACE elnökének „Az energiahatékonyság mint közös ügy az Európai Unió területén” című előadásában. Ugyancsak ismertették a Fire Safe Europe Szövetség „Fire Safety First” című kampányát is.

Melyik a fontosabb? A tűzvédelem, az energiahatékonyság, a környezetvédelem, a fenntarthatóság vagy az újrahasznosíthatóság? – tette fel a kérdést előadásában Lestyán Mária, az új szövetség elnöke. Napjaink kihívása, hogy az energiahatékonyság és a tűzvédelem egy lépésben megvalósuljon, s mindez a környezetvédelem és fenntarthatóság követelményeinek is megfeleljen – hangzott a válasz, mintegy az egyesület küldetését is megfogalmazva. A fő cél a kockázat csökkentése!

Ötletes mottójukkal zárták a konferenciát: Ahogy volt. Ahogy van. AHOGY lenni kéne!

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Dísznövény Szövetség és Terméktanáccsal

A megállapodás elsődleges célja, hogy a két szervezet egymással együttműködve támogassa a dísznövényágazat fejlődését, az ágazat szereplőinek versenyképességét, és javítsa a szakma elismertségét.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a rendezett piaci viszonyok kialakítása, fenntartása, a legálisan működő szereplők pozícióinak erősítése érdekében a Kamara a DSZTT vezetőségét szakértői közreműködésre, véleménykialakításra kéri fel minden dísznövény- és kertészeti ágazatot érintő ügy tárgyalásakor.

Video

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló közösségi és nemzeti források hatékony felhasználásához összhangot kell biztosítani a különböző stratégiai tervek, programok között, valamint egyszerűsíteni szükséges az eljárásokat. Ezen felül javítani kell a gazdasági élet szereplői felé a tájékoztatási tevékenységet, illetve biztosítani szükséges a megfelelő szaktanácsadást, és más, a támogatás igénybevételét segítő kamarai szolgáltatások igénybevételét.

disznoveny megall1

Ezen célok megvalósítása érdekében a két szervezet megállapodott abban, hogy a NAK részvételt és véleményezési jogkört biztosít a DSZTT képviselőjének a Kertészeti Osztály és a jövőben megalakuló Dísznövény Alosztály ülésein, a DSZTT pedig ugyanezen jogosítványokkal meghívja a NAK képviselőjét elnökségi üléseire. A DSZTT szakmai tapasztalataival és az ágazat összefogásával segíti a Kertészeti Osztály munkáját, és azon belül biztos szakmai, illetve személyi hátteret ad a megalakuló Dísznövény Alosztály munkájához.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a DSZTT tagjait érintő szakmai javaslatokról a szervezetek egyeztetnek egymással, és álláspontjukat csak ezt követően tárjuk a döntéshozók elé.

A Kamara vállalta, hogy a COPA-COGECA fórumain képviselendő tagállami álláspont kialakítása előtt szintén egyeztet a DSZTT-vel, illetve az egyes üléseken képviselt tagállami álláspontról, valamint az ott elhangzottakról rendszeres tájékoztatást ad.

disznoveny megall4

A NAK és a DSZTT megállapodott abban is, hogy a Magyarországra irányuló külföldi tőkebefektetések, valamint a hazai vállalkozások külpiaci megjelenítését segítő tevékenységük során kialakítják a két szervezet közötti operatív együttműködés kereteit.

 (NAK; Fotó: Gyulai Tóth Zoltán)

Forrás