Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

Módosul az építési projektek környezetvédelmi vizsgálata

Az Európai Bizottság kifogásolta az építési projektek környezetvédelmi engedélyezésére vonatkozó nemzeti szabályokat. A bizottság szerint bevásárlóközpont, stadion és a parkoló építéséhez, városfejlesztési projektekhez, továbbá a projektek jelentős módosításához minden esetben szükséges a környezeti hatások jelentőségének a vizsgálata.

Rendelettel orvosolná a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az Európai Bizottság kifogásait amiatt, hogy az építési projektek környezetvédelmi engedélyezésére vonatkozó nemzeti szabályok nem egyeztek az uniós előírásokkal, ami miatt még 2009-ben kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen.

A bizottság szerint bevásárlóközpont, stadion és parkoló építéséhez, városfejlesztési projektekhez, továbbá a projektek jelentős módosításához minden esetben szükséges a környezeti hatások jelentőségének a vizsgálata. Kifogásolta még azt is, hogy egyes területeken csak meghatározott küszöbérték felett kell környezetvédelmi vizsgálatot végezni.

A menetközben módosuló beruházásoknál – projekteknél – eddig csak szűk körben kellett újabb környezeti hatásvizsgálatot végezni. Ez most további hét esettel egészül ki a minisztérium honlapján most megjelent rendelettervezet szerint. Így például újra le kell folytatni a környezeti hatásvizsgálatot akkor, ha a képződő hulladék, illetve a környezetre káros kibocsátás a negyedével megnő, ha a változtatás Natura 2000 területet érint, illetve a megváltozott környezeti hatás átterjed az országhatáron.

A felülvizsgálat eredményeként módosított környezetvédelmi engedélyt a hatóság egységes szerkezetbe foglalja.
Több olyan építési beruházás van jelenleg, amelyeknél csak egy alsó küszöbértéket átlépve kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. Ezeket az alsó küszöböket eltörli a rendelet. Ilyen például az, hogy bevásárlóközpontnál csak 3 ezer négyzetméter, illetve 100 parkolóhely felett kell hatásvizsgálat. Parkolóházaknál 30 autóhely alatt nem kell jelenleg hatásvizsgálat.

A tervezet szerint csak a rendelet hatálybalépése után indult – illetve megismételt – eljárásokban kell alkalmazni az új szabályokat. A rendeletalkotó VM azt is megjegyzi, hogy a közigazgatási egyeztetésre előterjesztett tervezet koncepcionális kérdésekben jelentősen változhat ezért jelenlegi formájában nem tekinthető kormány álláspontjának.

MTI