Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Közgyűlés helye:Hunguest Hotel Pelion**** superior, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ideje: 2019. február 13. (szerda), 8:30 – 10:40

jelenlévők: 4 rendes tag + 2 cég  képviselő, így 6 szavazattal  kell  számolni

DP ismertette a meghívóban előre kiküldött napirendi pontokat.

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása    
  2. Beszámoló a szövetség 2018. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről, a beszámoló elfogadása
  3. Pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása
  4. Számvizsgáló bizottság beszámolója, a beszámoló elfogadása
  5. A 2019. február 13. kelt MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési terv előterjesztése, megvitatása, elfogadása
  6. Egyebek

A teljes jegyzőkönyv itt olvasható el.

5. pontban: a MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési terv előterjesztése, megvitatása, elfogadása

A ZÉOSZ közgyűlése 2018. november 07-én megszavazta a MAKEOSZ-szal történő egyesülést. Ennek megfelelően a megbízott könyvvizsgáló elkészítette a két szövetség záró vagyonmérlegét, illetve az új szövetség nyitó vagyonmérlegét, valamint a két szövetség elnöksége, illetve  megbízott képviselőik elkészítették a 2018. december 31-én kelt, a vagyonmérleg-tervezeteket, a vagyonleltár tervezeteket, a jogutód civil szervezet

(Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége) Alapszabályának tervezetét és az Egyesülési Szerződés tervezetét is magába foglaló Egyesülési tervet. 

A jelenlévők a felsorolt iratokat átvették, azok tartalmát megismerték, melyet követően Dezsényi Péter a ZÉOSZ elnöke elmondta, hogy az Európai Zöldtető Szövetségben a ZÉOSZ-nak már komoly pozíciója van, továbbá más nyugat-Európai országokban bevett gyakorlat, hogy a zöldtető tagozat a kertépítő szövetség része.

Az egyesülés már tavalyi elhatározás a két szervezet között, így mindkét szövetség nagyobb lesz, kedvezőbb lobbi erővel. Minden eddigi tag fordulhat kérdéseivel a szakmai tagozathoz, így egyre több, jobb szakember lesz. A betagozódás példa lehet további egyesületek számára.

Dezsényi Péter bemutatja az Egyesülési terv mellékleteként szereplő új Alapszabály szerinti tagsági szerkezetet, mely a legnagyobb változás, ami a tagságot érinti. Az eddig tagsági formák (rendes tag, partner tag) mellett az alábbi új kategóriák jönnek létre:

Magántag lehet oktató, alkalmazott – céges tagság nélkül, pályakezdők, diákok, nyugdíjasok, szaktanácsadók. A magántag szavazati joggal nem rendelkezik, éves tagsági díj fizetésére köteles és a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését az Elnökség kíséri figyelemmel, és tartja nyilván. A fizetési határidő elmulasztása esetén az Elnökség 30 napon belül fizetési figyelmeztetést küld, amelynek eredménytelensége esetén kizárási eljárás kezdeményezhető. A tagság felülvizsgálatát az Elnökség évente elvégzi.

Szponzorált magántag esetén a fenti kategória tagjának tagdíj befizetésével, a tagsággal rendelkező cégek biztosítják.

A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A tiszteletbeli tag belépési nyilatkozatát az Elnökség terjeszti fel és a közgyűlés fogadja el.

Oktatási, kutatási intézményi tagság esetén szavazati joggal az ilyen tagok nem rendelkeznek, nincs tagdíjfizetési kötelezettségük és tagságuk az együttműködési szerződés megkötésével kezdődik. A tagság felülvizsgálatát az Elnökség évente elvégzi.

Dezsényi Péter ismerteti továbbá a tagozat fogalmát: „A tagozatok MAKEOSZ szakmai életének meghatározó, önszerveződésen alapuló formája. A tagozat a MAKEOSZ szakmai műhelye, amely nem önálló szervezeti egység. Célja, hogy a hasonló szakmai orientációjú egymáshoz közel álló érdeklődésű tagok számára állandó szervezeti és működési keretet biztosítson.” Ezen kívül elmondja, hogy nincs külön tagdíj, a tagozat megalakulását a MAKEOSZ rendes tagjai kezdeményezhetik.

javaslat: a ZÉOSZ és a MAKEOSZ Egyesülési tervének elfogadása

Határozat 8/2019. (02.13) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta