Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Közgyűlés helye:Hunguest Hotel Pelion**** superior, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ideje: 2019. február 13. (szerda), 8:30 – 10:40

jelenlévők: 4 rendes tag + 2 cég  képviselő, így 6 szavazattal  kell  számolni

DP ismertette a meghívóban előre kiküldött napirendi pontokat.

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása    
  2. Beszámoló a szövetség 2018. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről, a beszámoló elfogadása
  3. Pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása
  4. Számvizsgáló bizottság beszámolója, a beszámoló elfogadása
  5. A 2019. február 13. kelt MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési terv előterjesztése, megvitatása, elfogadása
  6. Egyebek

A teljes jegyzőkönyv itt olvasható el.

5. pontban: a MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési terv előterjesztése, megvitatása, elfogadása

A ZÉOSZ közgyűlése 2018. november 07-én megszavazta a MAKEOSZ-szal történő egyesülést. Ennek megfelelően a megbízott könyvvizsgáló elkészítette a két szövetség záró vagyonmérlegét, illetve az új szövetség nyitó vagyonmérlegét, valamint a két szövetség elnöksége, illetve  megbízott képviselőik elkészítették a 2018. december 31-én kelt, a vagyonmérleg-tervezeteket, a vagyonleltár tervezeteket, a jogutód civil szervezet

(Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége) Alapszabályának tervezetét és az Egyesülési Szerződés tervezetét is magába foglaló Egyesülési tervet. 

A jelenlévők a felsorolt iratokat átvették, azok tartalmát megismerték, melyet követően Dezsényi Péter a ZÉOSZ elnöke elmondta, hogy az Európai Zöldtető Szövetségben a ZÉOSZ-nak már komoly pozíciója van, továbbá más nyugat-Európai országokban bevett gyakorlat, hogy a zöldtető tagozat a kertépítő szövetség része.

Az egyesülés már tavalyi elhatározás a két szervezet között, így mindkét szövetség nagyobb lesz, kedvezőbb lobbi erővel. Minden eddigi tag fordulhat kérdéseivel a szakmai tagozathoz, így egyre több, jobb szakember lesz. A betagozódás példa lehet további egyesületek számára.

Dezsényi Péter bemutatja az Egyesülési terv mellékleteként szereplő új Alapszabály szerinti tagsági szerkezetet, mely a legnagyobb változás, ami a tagságot érinti. Az eddig tagsági formák (rendes tag, partner tag) mellett az alábbi új kategóriák jönnek létre:

Magántag lehet oktató, alkalmazott – céges tagság nélkül, pályakezdők, diákok, nyugdíjasok, szaktanácsadók. A magántag szavazati joggal nem rendelkezik, éves tagsági díj fizetésére köteles és a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését az Elnökség kíséri figyelemmel, és tartja nyilván. A fizetési határidő elmulasztása esetén az Elnökség 30 napon belül fizetési figyelmeztetést küld, amelynek eredménytelensége esetén kizárási eljárás kezdeményezhető. A tagság felülvizsgálatát az Elnökség évente elvégzi.

Szponzorált magántag esetén a fenti kategória tagjának tagdíj befizetésével, a tagsággal rendelkező cégek biztosítják.

A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A tiszteletbeli tag belépési nyilatkozatát az Elnökség terjeszti fel és a közgyűlés fogadja el.

Oktatási, kutatási intézményi tagság esetén szavazati joggal az ilyen tagok nem rendelkeznek, nincs tagdíjfizetési kötelezettségük és tagságuk az együttműködési szerződés megkötésével kezdődik. A tagság felülvizsgálatát az Elnökség évente elvégzi.

Dezsényi Péter ismerteti továbbá a tagozat fogalmát: „A tagozatok MAKEOSZ szakmai életének meghatározó, önszerveződésen alapuló formája. A tagozat a MAKEOSZ szakmai műhelye, amely nem önálló szervezeti egység. Célja, hogy a hasonló szakmai orientációjú egymáshoz közel álló érdeklődésű tagok számára állandó szervezeti és működési keretet biztosítson.” Ezen kívül elmondja, hogy nincs külön tagdíj, a tagozat megalakulását a MAKEOSZ rendes tagjai kezdeményezhetik.

javaslat: a ZÉOSZ és a MAKEOSZ Egyesülési tervének elfogadása

Határozat 8/2019. (02.13) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés egyhangúan megszavazta

Zöldtető workshop a zöldtetők vízszivárgó rendszeréről és a termőközegekről

MEGHÍVÓ a MAGYAR KERTÉPÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE X. SZAKMAI NAPOK 2019 rendezvényére

2019-ben immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a MAKEOSZ Szakmai napok, melyen idén is lesz zöldtetős workshop. Különlegessége még az idei tapolcai szakmai találkozónak, hogy összekapcsolódik a MTSZ, Magyar Tájépítészek Országos Szövetségének Szakmai rendezvényével. Ahol nem kisebb nevek tartanak előadást és workshoppot, mint Dr. Noel Kingsbury, világhírű brit kerttervező és író, a kertészeti és növénytudományok szakértője.

A MAKEOSZ szakmai napok a Magyarországi „zöld szakma” szakembereinek legnagyobb találkozója közösen a Magyar Díszfaiskolások, a Magyar Kertészeti Árudák, a Magyar Faápolók Egyesületének és a Magyar Tájépítészek Szövetségének szakmai rendezvényével egy időben, egy helyen. Idén is tartunk nulladik napot, ahol neves külföldi előadó tart Növényalkalmazás Workshopot és a Zöldtető Workshop sem marad el, mely ezúttal is Green City Akkreditációs Rendszer továbbképzés. A Green City Akkreditációs alapképzést már elvégzett szakemberek számára a workshopon való részvétel a Green City akkreditáció éves meghosszabbításához megfelel.

A részletes program elérhető a MAKEOSZ honlapjáról.

Időpont:  2019. február 12-15.

Helyszín:    Hunguest Hotel Pelion**** superior  (8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.)

https://www.hunguesthotels.hu/

ZÉOSZ közgyűlés 2019, tagsági MEGHÍVÓ

Kedves ZÉOSZ Tagunk!

Tisztelettel meghívunk a Zöldtető-és Zöldfal Építők Országos Szövetségének éves rendes
közgyűlésére, mely a 2019-es MAKEOSZ Szakmai Napok 2. napjára esik.

Időpontja: 2019. február 13. (szerda), 09:00 – 10:40.

Helyszíne: Hunguest Hotel Pelion**** superior  (8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.)

A közgyűlés fő napirendi pontja A MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési tervének és mellékleteinek bemutatása, kérdések, szavazás az elfogadásról.

A közgyűlés napirendi pontjait és részleteit, a melléket
meghívóban
olvashatod.

Ugyan ezen helyszínen és időpontban tart tisztújító közgyűlést a MAKEOSZ, amelyre, az egyesülési folyamatra való tekintettel, minden ZÉOSZ tagot várnak.

Részvételedre feltétlen számítunk!

Üdvözlettel,
Csige Anna
titkár, ZÉOSZ
+36 20 371 4540

Beszámoló a 2018. évi közgyűlésről

Kedves ZÉOSZ Tagok!

Az idei évi közgyűlés rendhagyó módon novemberben került megrendezésre, mégpedig a MAKEOSZ, Magyar Kertépítők Országos Szövetségének közgyűlésével egy napon és helyszínen a 
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolában. 

A közgyűlésről Csige Anna készített jegyzőkönyvet, amely már olvasható honlapunkon a csatolt pdf-ekben.

ZÉOSZ Közgyűlés jegyzőkönyv

2017 év ZÉOSZ szakmai tevékenységek jegyzéke

2018 ZÉOSZ pénzügyi terv

2018 évi ZÉOSZ tervezett szakmai célok és programok

Az éves közgyűlés eredményei:

  • A 2017 évi események és szakmai programok beszámolója és elfogadása
  • A 2017 évi pénzügyi beszámoló és jelentés elfogadása
  • A 2018-as pénzügyi tervezet elfogadása és felülvizsgálása, valamint a 2019-es tervezett programok, célok előre vetítése
  • a MAKEOSZ és ZÉOSZ egyesülési szándékának előterjesztése