Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

Új nevünk:

Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

( Hungarian Association of Green Roof, Green Wall and Green Façade Builders )

A Zöldtetőépítők Országos Szövetsége( ZÉOSz) 1998-ban alakult. A megalakulás előzménye, hogy az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Országos Szövetsége (ÉMSz) zöldtetős tagozata szükségesnek látta, hogy a hazánkban is egyre inkább teret hódító zöldtető építés szakmai normáit rögzítse. Ennek érdekében németországi mintára célul tűzte ki egy országos érvényű zöldtető-építési irányelv gyűjtemény összeállítását, amely részletesen taglalja a különböző szakterületek zöldtető-építéssel kapcsolatos ajánlásait, szakmai elvárásait. E munka kapcsán kerültek szorosabb kapcsolatba a műszaki, ökológiai és növényalkalmazási területek ismertebb művelői és alakították meg a szövetséget avval a céllal, hogy Magyarországon minél több, európai normáknak is megfelelő jó minőségű zöldtető épüljön. Ennek érdekében a Szövetség felvállalta a szakmai színvonal folyamatos emelését, az egyetemi oktatásban a zöldtető építés szakképzését és a lakosság körében felvilágosító, népszerűsítő tevékenységgel hirdette a zöldtetők létesítésének ökológiai, műszaki és egyéb hasznát.

A ZÉOSz, tagjainak jó nemzetközi kapcsolatai révén hamar bekerült a nemzetközi vérkeringésbe. Megalakulása után azonnal tagja lett a Nemzeti Zöldtető Szövetségek Európai Föderációjának (EFB), képviseltette magát annak rendezvényein, szakmai tanácskozásain, evvel is biztosítva a töretlen szakmai fejlődést. 1999-ben a ZÉOSz az EFB-vel közösen nemzetközi konferenciát szervezett.  Ebből az alkalomból Demján Sándor, az ismert közéleti személyiség megkapta a nemzetközi szövetség kitüntető oklevelét a legnagyobb hazai zöldtető, a West End City Center építtetéséért. Ez az esemény nagy publicitást és országos ismertséget eredményezett a ZÉOSz-nak. A zöldtető építés ügyének népszerűsítését mindig nagy lelkesedéssel végezte a szövetség, tagjai rendszeresen szerepeltek televíziós vagy rádiós adásokban, szakmai folyóiratokban, országos napilapokban.

A szövetség mindig szem előtt tartotta a szakmaiság növelését, a szakmát művelők összefogását. A rendszeres, aktív szövetségi élet (közgyűlések, klubnapok, hazai és nemzetközi tanulmányutak) mellett önálló szaklapot alapított Zöld-Tető-Kert címmel, mely másfél év alatt hat számot ért meg, benne aktualitásokkal és a szakmai fejlődést segítő, színvonalas írásokkal. A szakma összefogását és az egymástól tanulást segítette a több alkalommal meghirdetett „Év zöldtetője” pályázat, melynek eredménye újabb publicitást biztosított a résztvevőknek. Fontos, és ma is feleleveníthető kezdeményezés volt 2000-ben, hogy pályázni lehetett a „ZÉOSz által ajánlott termék” cím elnyerésére. Több alapanyaggyártó nyerte el és használta, mint marketing elemet, a ZÉOSz pedig ez által bevételhez jutott.

A Szövetség, mindig igyekezett a zöldtetőépítés ügyét magasabb fórumokon is képviselni. Találkozókat kezdeményezett állami tisztségviselőkkel, jogalkotást előkészítő személyekkel. 2001-ben a a parlament környezetvédelmi bizottságának elnökével vitatta meg a támogatás lehetőségeit. Sokévi lobbytevékenységének eredményeként, a legújabb OTÉK-ba már bekerült a zöldtetőépítés néhány fontos eleme is.

A ZÉOSz, bár tagjai között túlsúlyban vannak a műszaki területek képviselői, mindig tudatosan képviselte az ökológiai szempontok érvényesítését, az esztétikai előnyök hangsúlyozását, a növények meghatározó szerepét az élhető városok létrehozásában. Ezért, a tisztségviselői között mindig is meghatározóak voltak a növényekkel foglalkozó szakemberek, bár a szervezet működését leginkább a műszaki vonal képviselői biztosították. A Szövetség legjobban működő időszaka a 2000 – 2005 közötti évek voltak, amikor a taglétszám elérte a 100-at ás ennek mintegy fele cég volt. Az ismert közgazdasági nehézségek következtében a zöldtető építés lendülete is csökkent, a vállalkozásozások kénytelenek voltak költséget csökkenteni, aminek egyik szomorú eredménye volt a szakmai szervezetek kevésbé aktívtámogatása.

Amennyiben a jelenleg mutatkozó remélhető fellendülés érezhetővé válik a zöldtető építésben is, a ZÉOSz megújulásához szükséges a taglétszám emelkedése és egy olyan pozíció kiharcolása, amely lehetővé teszi, hogy a Szövetség a zöldtető építés szakmai kérdéseiben megkerülhetetlen, lehetőleg döntő tényező legyen. Teheti ezt azért is, mert az utóbbi években új területtel a zöldfal építéssel bővült az általa képviselt szakterület, tagjai sorában megtalálhatók az ismert hazai zöldfal építők is.

írta: Dr. Gerzson László a szövetség korábbi elnöke, egyetemi docens Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Cím: 1089 Budapest Villám u. 4.

2016 máj. 11.-ei megismételt ZÉOSZ Közgyűlésünkön a tagság 3 évre megválasztotta a ZÉOSZ új tisztségviselőit.

Mandátum: 2016. május 11.  – 2019. május 11-ig

Elnök:

Dezsényi Péter

Elnökség további tagjai:

Dimitrievits Dóra
Horváth Sándor
Kiss Márton
Pataky Rita

Számvizsgáló Bizottság tagjai:

Farkas Imre
Kovács Andrea

Titkár: Csige Anna

(elérhetőségei a Kapcsolat menüpont alatt)

A ZÉOSZ 2001. óta az Európai Zöldtető Szövetség tagja.