Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

Megalakult az A1 hőszigetelőanyag-gyártók egyesülete

Április 2-án az Expo Hotelben mutatkozott be az A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesülete (AHOGY), amelyet a Magyarországon meghatározó üveg- és kőzetgyapot gyártó, forgalmazó cégek  hívták életre.

A1-alairas-kicsi

Az egyesületet az alapítók azzal a szándékkal hozták létre, hogy az épületek energiahatékony építésénél, felújításánál a szakmai alapkövetelmények, különös tekintettel a tűzvédelemre, megfelelő módon legyenek figyelembe véve.

A1 HŐSZIGETELŐK CÉLJAI

Az A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületét (AHOGY) az Isover, Knauf Insulation, ROCKWOOL, Ursa cégek alapították, tájékozatta a mintegy 100 fős hallgatóságot Kanyuk László, az egyesület kommunikációs vezetője. Ahogy az alakuló konferencián elhangzott, az egyesület tagjai a jellemzően a legmagasabb tűzvédelmi osztályú (A1, A2), nem éghető hőszigetelésekkel vannak jelen Magyarországon, de forgalmaznak éghető (akár E tűzvédelmi osztályú) szigeteléseket is. Ebből eredően a tagok széles termékismeretekkel rendelkeznek a teljes hőszigetelőanyag-piacról, valamint az alkalmazáshoz szorosan kapcsolódó építményszerkezetekről is.

Mivel az energiahatékonyság és a tűzvédelem egymásnak alá nem rendelhető szempontok az épületek létesítése, átalakítása vagy felújítása során, mindegyiknek átgondoltan érvényesülnie kell. Ahhoz azonban, hogy ezek a követelmények megfelelően érvényesülhessenek, nem elégséges a helyes építési termék és építményszerkezet kiválasztása, a kivitelezésnek is megfelelő módon kell megtörténnie. Ennek érdekében az egyesület tagjai elengedhetetlennek tartják a szakoktatás fejlesztését, az ellenőrzés, (épület)átvétel megerősítését, valamint a tudásmegosztást és együttműködést az érintett piaci szereplőkkel, intézetekkel.

Az A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesülete célul tűzte ki a szakma véleményének közvetítését a piaci szereplők felé. Ehhez a kiemelt témákban, szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, kamarákkal kötött partnerségi megállapodások keretei között működik majd. Ennek érdekében 13 szervezettel (szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, kamarák tűzvédelmi tagozataival) és 7 szakértővel kötöttek megállapodást a bemutatkozó konferencián, köztük a ZÉOSZ-szal is. Az együttműködési megállapodások kapcsán elhangzott: az egyesület az energiahatékonyság, a tűzvédelem és a környezetvédelem területén nem ismer kompromisszumot!

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

Talán a hőszigetelés az egyetlen olyan anyag, amit – a megnövekedett energetikai igények miatt – ma már szinte minden épülethatároló szerkezetnél alkalmaznak, de az épületeken belüli felhasználás (például akusztikai, tűzvédelmi szigetelés) is igen nagy. Nem elhanyagolható tehát, hogyan tervezik és építik meg ezeket a szerkezeteket, és miként viselkednek egy épülettűz során – hangzott el többek között Susanne Dyrboel, az EuroACE elnökének „Az energiahatékonyság mint közös ügy az Európai Unió területén” című előadásában. Ugyancsak ismertették a Fire Safe Europe Szövetség „Fire Safety First” című kampányát is.

Melyik a fontosabb? A tűzvédelem, az energiahatékonyság, a környezetvédelem, a fenntarthatóság vagy az újrahasznosíthatóság? – tette fel a kérdést előadásában Lestyán Mária, az új szövetség elnöke. Napjaink kihívása, hogy az energiahatékonyság és a tűzvédelem egy lépésben megvalósuljon, s mindez a környezetvédelem és fenntarthatóság követelményeinek is megfeleljen – hangzott a válasz, mintegy az egyesület küldetését is megfogalmazva. A fő cél a kockázat csökkentése!

Ötletes mottójukkal zárták a konferenciát: Ahogy volt. Ahogy van. AHOGY lenni kéne!

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Dísznövény Szövetség és Terméktanáccsal

A megállapodás elsődleges célja, hogy a két szervezet egymással együttműködve támogassa a dísznövényágazat fejlődését, az ágazat szereplőinek versenyképességét, és javítsa a szakma elismertségét.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a rendezett piaci viszonyok kialakítása, fenntartása, a legálisan működő szereplők pozícióinak erősítése érdekében a Kamara a DSZTT vezetőségét szakértői közreműködésre, véleménykialakításra kéri fel minden dísznövény- és kertészeti ágazatot érintő ügy tárgyalásakor.

Video

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló közösségi és nemzeti források hatékony felhasználásához összhangot kell biztosítani a különböző stratégiai tervek, programok között, valamint egyszerűsíteni szükséges az eljárásokat. Ezen felül javítani kell a gazdasági élet szereplői felé a tájékoztatási tevékenységet, illetve biztosítani szükséges a megfelelő szaktanácsadást, és más, a támogatás igénybevételét segítő kamarai szolgáltatások igénybevételét.

disznoveny megall1

Ezen célok megvalósítása érdekében a két szervezet megállapodott abban, hogy a NAK részvételt és véleményezési jogkört biztosít a DSZTT képviselőjének a Kertészeti Osztály és a jövőben megalakuló Dísznövény Alosztály ülésein, a DSZTT pedig ugyanezen jogosítványokkal meghívja a NAK képviselőjét elnökségi üléseire. A DSZTT szakmai tapasztalataival és az ágazat összefogásával segíti a Kertészeti Osztály munkáját, és azon belül biztos szakmai, illetve személyi hátteret ad a megalakuló Dísznövény Alosztály munkájához.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a DSZTT tagjait érintő szakmai javaslatokról a szervezetek egyeztetnek egymással, és álláspontjukat csak ezt követően tárjuk a döntéshozók elé.

A Kamara vállalta, hogy a COPA-COGECA fórumain képviselendő tagállami álláspont kialakítása előtt szintén egyeztet a DSZTT-vel, illetve az egyes üléseken képviselt tagállami álláspontról, valamint az ott elhangzottakról rendszeres tájékoztatást ad.

disznoveny megall4

A NAK és a DSZTT megállapodott abban is, hogy a Magyarországra irányuló külföldi tőkebefektetések, valamint a hazai vállalkozások külpiaci megjelenítését segítő tevékenységük során kialakítják a két szervezet közötti operatív együttműködés kereteit.

 (NAK; Fotó: Gyulai Tóth Zoltán)

Forrás