Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

Zöldtető- és zöldfal építők vezető szakmai szervezete

Építésügyi hatósági útmutató

Az Építésügyi hatósági útmutató 2013 – Az építésügyi hatósági eljárások és a szankciórendszer című digitális kiadvány tartalma folyamatosan frissül: aki egyszer megvásárolja, az az év végéig mindig az aktualizált változatot tudja elérni. A könyv gyakorlatias magyarázatokkal, listákkal, táblázatokkal is segíti az eligazodást a hatósági eljárások útvesztőjében.

Gyakorlatias jogszabálykalauz építőknek, építtetőknek és lakásvásárlóknak. ,Ajánljuk az oldalt!

 

Alapvető jogszabályok

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

 

Területrendezés és településfejlesztés

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

2/2005. (I. 11.) Korm. rend.az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról

 

Szakmagyakorlási, tervellenőri tevékenység

1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról

104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezetési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (X. fejezet, 67.§-71.§)

 

Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről